PŘÍVĚŠEK – NÁPOVĚDA 4

Kromě jejího otce se v její blízkosti nachází více lidí.