PŘÍVĚŠEK – NÁPOVĚDA 6

Pozorně se podívejte na fotografii z nemocnice. Všimněte si, že má poznávací znamení.