@TSCHERNOWFAN – NÁPOVĚDA 3

Abyste správně rozluštili hádanku, nahraďte symboly v mřížce písmeny. K řešení vám možná pomůže stránka https://cs.wikipedia.org/wiki/Substitu%C4%8Dn%C3%AD_%C5%A1ifra