VZORKY VODY – NÁPOVĚDA 1

Máte dva vzorky vody – jeden vzorek z plic oběti a druhý vzorek je voda z jezera. Zdá se, že nejsou stejné.