VZORKY VODY – NÁPOVĚDA 2

Voda z jezera obsahovala rozsivky, které ale ve vzorku z plic oběti chybí.