VZORKY VODY – NÁPOVĚDA 3

Z článku z Wikipedie vyplývá, že kdyby se Fjodor utopil v jezeře, vzorek vody z plic by byl stejný, jako vzorek vody z jezera. Fjodor se tedy neutopil v jezeře, ale jinde a jeho tělo bylo vhozeno do jezera po smrti.